SMTTE-modeller

SMTTE-modellen er et dynamisk pædagogisk redskab, der sikrer et vist fagligt niveau i vores pædagogiske arbejde. 

"S" står for sammenhæng og er en beskrivelse af den kontekst vi arbejder i samt en beskrivelse af den gruppe vi arbejder med.

"M" står for mål og er en beskrivelse af de specifikke mål, vi har for processen.

"T" står for tiltag og er en beskrivelse af de specifikke tiltag, vi skal iværksætte for at nå vores mål.

"T" står for tegn og er en beskrivelse af de tegn vi gerne vil se på de mål, vi har opsat.

"E" står for evaluering og er en beskrivelse af hvordan vi vil sikre, at der bliver evalueret undervejs i processen,

 

SMTTE-modeller er dynamiske og kan redigeres undervejs, som der opstår ændringer i konteksten, børnegruppen, personalegruppen - eller hvis processen evt. skulle tage en ny og anderledes drejning. der skal være plads til at følge de ting, der opstår undervejs.

Vi bruger både SMTTE-modellen til planlægningen af traditioner og til planlægningen af kortere og længere forløb