Vi vægter en høj pædagogisk faglighed i Børnehuset Videbechs Minde

Vores værdier, den anerkendende pædagogik samt positiv guidning danner grundlaget for vores pædagogiske praksis. Marte Meo-principperne er ligeledes en integreret del af vores pædagogiske arbejde med børnene. Vi er optaget af, at være gode rollemodeller, for børn gør ikke som vi siger  - de gør, som vi gør!

Du kan læse mere om Anerkendende pædagogik, positiv guidning og Marte Meo til venstre.