Værdier i Børnehuset Videbechs Minde

I vores pædagogiske arbejde lægger vi vægt på, at alle børn udvikles som selvstændige og selvbevidste mennesker. Hvert barn er unikt og har brug for at kunne udvikle sig som sådan. I vores kontakt med børnene arbejder vi ud fra flg. grundlæggende værdier:

  • Medmenneskelighed
  • Tryghed
  • Nærvær
  • Ligeværdighed
  • Anerkendelse

I venstre side kan du læse mere om hvad vi forstår ved de forskellige værdier.