Fakta om Børnehuset Videbechs Minde

Dagtilbudstype:

Integreret daginstitution.

Antal Km2:

Ude:

Inde:

Antal børn:

Ca. 75

Antal børn pr. medarbejder med pædagogisk funktion:

4 børn pr. voksen i vuggestuen.

8 børn pr. voksen i børnehaven