MUSIK Malle - Musik med alle

Fra 1. maj 2015 til 1. maj 2016 har vi været i et udviklingsprojekt med Kulturprinsen, Viborg Musik skole samt nabo institutionen, Nørrehus.

Målet var at arbejde med implementering af nye pædagogiske redskaber, i det pædagogiske musiske arbejde med børnene. Projektet var til stor glæde for både børn og voksne.

I forlængelse af projektet, har vi fået et større kendskab til at bruge musikken som pædagogisk redskab her og der og alle vegne. Vi har også fået etableret en musikhave, som kan bruges i al slags vejr.

Selvom projektet er afsluttet, lever MUSIK Malle videre her i Børnehuset Videbechs Minde.