Du er nu i gang med at kigge inden for i Børnehuset Videbechs Minde

Børnehuset Videbechs Minde blev oprettet af Dansk Røde Kors i 1949. Navnet henviser til overlæge Poul Videbech, der stiftede Dansk Røde Kors' afdeling i Viborg. Børnehuset havde til formålet at hjælpe enlige udearbejdende mødre, som på daværende tidspunkt havde det svært. Dengang var Videbechs Minde en vuggestue, men i 1993 flyttede vi til vores nyværende adresse og her blev vi til et moderne børnehus med plads til ca. 75 børn i alderen 0-6 år.

At være et Røde Kors-børnehus, betyder i vores daglige praksis, at vi arbejde ud fra en fælles værdi; medmenneskelighed. Børnehusets bestyrelsesformanden er udpeget af Røde Kors og han skal således sikre denne sammenhængskraft i vores værdiarbejde. 

Du kan læse mere om vores værdier til venstre.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i en selvejende institution har det overordnede ansvar for institutionens drift, men har ansat en leder til at varetage denne funktion i det daglige. Bestyrelsen i en selvejende institution varetager også arbejdsgiverfuntionen.

Du kan læse styrelsesvedtægterne for Børnehuset Videbechs Minde til venstre.