Nørrehus-samarbejde

Nørrehus er en specialbørnehave, som ligger lige ved siden af Børnehuset Videbechs Minde. Vi har gennem flere år haft samarbejde med Nørrehus der, hvor det giver mening for dem og for os.

Flere gange om ugen mødes pædagoger og børn på tværs af de to institutioner til forskellige aktivtieter. Nogle dage er det musik-forløb, andre dage er det en tur på legelpladsen eller en gåtur ud i det fri.

Vi værdsætter dette samarbejde, da det netop giver børnene en helt unik mulighed for at opleve at børn der er forskellige godt kan indgå i ligeværdige relationer, med de forskelligheder de hver især har.

Pædagogerne på tværs af de to instituioner har flere gange om året samarbejdsmøder, hvor de planlægger aktiviteterne. Ligeledes har pædagogerne mulighed for at deltage i fælles kurser, hvilket kan give dem en fælles platform for deres samarbejde.