Styrelsesvedtægter

Vi er en selvejende institution og har driftsoverenskomst med Viborg Kommune.

Der er derfor udarbejdet styrelsesvedtægter, der gør sig gældende for bestyrelsens arbejde.